kommunen

sådan är den…kafkavärlden

stinker

stinker680

bildbakgrund; klicka bild…eller direktlänkar nedan…

http://www.alliansfrittsverige.nu/2013/01/det-stinker-om-osteraker.html
http://dokubank26.files.wordpress.com/2013/01/tammefan1600.jpg
http://dokubank26.wordpress.com/2013/01/19/face-the-fake/

fbprofil20130124-1347

större bild…klicka bild

Annonser

Written by susaeg

24 januari, 2013 at 13:35

Publicerat i Uncategorized

formell utredning

”…enligt de senaste årens
larmrapporter är de svenska
domstolarnas arbetsbörda
FRUKTANSVÄRD”

”Ändå hinner alla justitieråd sitta med i alla möjliga styrelser och nämnder och stiftelser. Göran Lambertz har dessutom tid att inrätta en egen privatdomstol där han överprövar vad andra domstolar har kommit fram till i till exempel fallet med den morddömde Thomas Quick…

Han hinner också engagera sig som privatspanare i Palmemordet, vilket han har fått kritik för av högsta domstolens ordförande, Marianne Lundius.
Var det möjligen under inspelningen av ”Hassel – privatspanarna” som Göran Lambertz fick idén att engagera sig i Palmeutredningen?”

LARS LINDSTRÖM
Expressen, 11 november 2012
http://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/lindstrom-har-inte-goran-lambertz-ett-jobb-att-skota/

.

Hösten 2002…tio år sedan

sysslade Göran Lambertz med avancerad brottsutövning i form av dito vänskapskorruption för egen vinning. Då i egenskap av Sveriges högste ordningsman alla kategorier; Justitiekansler

bildbakgrund…klicka bild…eller direkt
http://dokubank26.wordpress.com/jk20021030/

Frågan är när en formell utredning kan inledas avseende ansvaret för
de skador Göran Lambertz…med ‘uppsatta’ medbrottslingar…åsamkat svenska medborgare och det svenska samhället,  under åren som justitiekansler och justitieråd/Alf Susaeg

***

exempel årets tidigare härdsmältor
http://dokubank26.wordpress.com/2012/09/20/hardsmaltan/

Written by susaeg

11 november, 2012 at 13:07

Publicerat i Uncategorized

bautaliktornen

Written by susaeg

5 januari, 2012 at 17:04

Publicerat i Uncategorized

väckt

klicka bild

Written by susaeg

24 november, 2011 at 17:00

Publicerat i Uncategorized

superlön

Written by susaeg

3 oktober, 2011 at 22:07

Publicerat i Uncategorized

Högsta domstolens mål T4882-95 mm

.
From: susaeg21@hotmail.com
To: kenneth.flood@svenskakyrkan.se; kenneth.flood@bredband.net
CC: ake.bonnier@svenskakyrkan.se; angelica.johansson68@gmail.com; annicafa@hotmail.com; bosse@public-service.org; brfsweden@hotmail.com; canto_canto@msn.com; carinlindgren266@hotmail.com; cecilia.stromberg@sr.se; claes.trotzig@polisen.se; corruptio1@hotmail.com; ekotgranskar@sr.se; elajza5@hotmail.com; eric@infowars.se; erica_wallberg@hotmail.com; eva.brunne@svenskakyrkan.se; fhaivel@hotmail.com; gutekille27@hotmail.com; hans.meldgaard@polisen.se; helenfalk@telia.com; hyperdialog@gmail.com; info@vaken.se; jan.bonander@svenskakyrkan.se; jan.josefsson@svt.se; jan.scherman@tv4.se; jyrilina@yahoo.com; kaj.genell@comhem.se; kaliber@sr.se; kjell.pedersson@telia.com; lars.modig@polisen.se; lennart.lundquist@svet.lu.se; lindeberg@aol.com; marcus.borg@yahoo.se; maria-pia.boethius@etc.se; mikehighlander@hotmail.com; ove.mollvik@tv4.se; par@atomer.se; pehr.kjellsson@polisen.se; peter@hyway1.com; regina49@live.se; sean.revelund@bredband.net; susaeg21@hotmail.com; sven.bergman@svt.se; thomas.osterberg@polisen.se; victoria@mendrix.se
Subject: Högsta domstolens mål T4882-95 mm
Date: Thu, 16 Jun 2011 23:54:13

Svenska kyrkan
Österåker-Östra Ryds församling
Diakon Kenneth Flood
Bergavägen 13
184 21 Åkersberga

 
Bäste Kenneth.
Den oupphörliga kampen fortsätter, som du ser. Däremot syns inte den tid och kraft den kräver. Det som krävs för att kämpa med så många frågor och fenomen, samtidigt. Vilket var fallet redan tio år före ditt tillräde som ombud, som du vet.
”Har aldrig sett eller hört ngn som kämpat som du” sa du hösten 2004, ett år efter tillträdet, och hundratalet fruktlösa kontakter med Österåkers kommun för min räkning.
Den 20 augusti 2004 berättade du vid ett möte hos kyrkan:
”Jag har förstått under vägen att dom har ingen som helst tanke på att rätta till det hela”
Där har du blivit sannspådd, hittills. Möjligen beroende på min sannolikt genetiska defekt att alltid lita på nytillkomna aktörer i det här målet. Tänker här på kommunens enhetschef Kjell Karlsson som jag inledningsvis på allvar såg som trovärdig och att den 20-åriga helveteskarusellen faktiskt skulle stoppas.
Vilket den bevisligen inte skulle
https://dokubank9.files.wordpress.com/2011/05/kommunavtalet.jpg
http://dokubank12.wordpress.com/2011/01/19/snabbresponsen/
https://dokubank9.wordpress.com/2011/01/24/trakigt/
 
Nytt hopp ställdes till polisjuristen Modigs (oväntade) brev den 11 januari
https://dokubank9.wordpress.com/2011/01/12/infobrev-20110111/
som i euforiska ordalag besvarades den 17 januari
http://dokubank12.wordpress.com/2011/01/18/arende-aa-439-96413-2010-mfl/
och kom uppvaknandet ur den villfarelsen en månad senare
http://dokubank12.files.wordpress.com/2011/02/20110222-kombi-1024.jpg
 
Senaste blåögda tilltag på område upprättelse skedde vid brev till Ove Mollvik den 16 maj.
http://dokubank12.files.wordpress.com/2011/05/om20110516.jpg
Här anades utgången redan vid skrivningen men hade den ändå sitt värde som möjlig (ytterligare)bekräftelse på tidigare slutsatser. Vilka inte oväntat ytterligare bekräftades genom uppföljaren den 1 juni
http://dokubank12.wordpress.com/2011/06/07/myrsteg/
 
Med tiden har f.ö. stått klart att utvecklingen talar bäst för sig själv, och sker så i huvudsak genom senaste översikt
 
För att komma till det jag behöver komma till med det här brevet först ”bäste vännen” Mollviks brev den 18 september 2009 som skrevs tre månader före hans avslöjade dubbelspel:
”Kenneth vet att du med en dators hjälp åtminstone kan hålla dig vid liv”
Vilket som alltid på Mollviks förrädiska vis bara delvis var sant.
Hela sanningen är att jag, för att ’åtminstone’ hålla mig vid liv behöver
a) en fungerande dator
b) en fungerande Internetanslutning
c) få arbeta ifred på Internet
d) mat varje dag, för att kunna arbeta
e) kläder som inte direkt stöter bort folk, vid gatuförsäljningen
 
a) Datorn fungerar i sig. Bortsett från de ’svängdörrar’ som upprättats så att min hårddisk kan påfyllas och avtappas efter behag. Utan (min) minsta aning om vad som egentligen pågår och varför. Daglogg med skärmdumpar och noteringar av håddiskens ”beteende” har förts sedan den 3 oktober i fjol, så bilden är klar. Liksom att koppling(ar) till innehållet i brevet till Mollvik den 4 februari inte kan uteslutas
http://dokubank12.files.wordpress.com/2011/06/overvak.jpg
 
 
c) att få vara och arbeta ifred på Internet är däremot uteslutet. En verklighet som bl a är orsak till att jag skickar det här brevet via Hotmail. Inte som tidigare…före händelserna den 17-18 maj…via G-mail  Upprinnelsen i senaste brottsmisstänkta dataturer
http://dokubank12.wordpress.com/2011/03/21/raderade-kontrollbrev/
följdes av händelserna 17-18 maj
http://dokubank12.wordpress.com/2011/05/19/intrangen-fortsatter/
http://dokubank12.files.wordpress.com/2011/05/testutskick20110518.jpg
http://dokubank12.files.wordpress.com/2011/05/ew20110517.jpg
Googles överraskande besked natten till den 18 maj: ”Kontot har inaktiverats på grund av misstänkt aktivitet”
http://dokubank12.files.wordpress.com/2011/05/norstedt-mm.jpg
”misstänkta aktiviterer” som på goda grunder misstänks vara led i försök (att skapa förutsättningar för) att utradera även mitt tio år gamla huvudkonto hos Hotmail; susaeg@hotmail.com. Med tanke på de tusentals brev och all bevisning i rubr mål som genom åren lagrats på detta konto, vore fullföljt brott likvärdigt med grovt övergrepp i rättssak. Och misstänkta förberedelser, försök till sådant brott.
Fullföljt brott från Hotmails sida, vore under alla omständigheter lika katastrofalt som kommunens inbrott och stöld av bevismaterialet på Norrgårdsvägen.
Fortfarande står inte klart vad som kan/bör/ska göras åt det hela…utom att ”på intet sätt röra till” det uppstådda läget den 17-18 maj, och endast löpande dokumentera utvecklingen. 
Utgår dock från att polisen genom kännedomskopior av det här brevet, kommer till undsättning. Märkligt/oroväckande i sig är Erica Wallbergs tystnad efter mailen den 17 maj trots påminnelser och dagliga distributionskontroller därefter(utan felmeddelanden) till Ericas adresser.
 
d) yttersta nödtorft har som vanligt klarats genom CD-försäljningen, där händelserna den 12 maj förhoppningsvis var undantag. Även om det samtidigt är viktigt att veta vem den oförskämda personen är, syftet med provokationen mm. Polisutredning pågår.
http://dokubank12.wordpress.com/2011/05/13/handelser-20110512/
få, men desto mer värmande händelser, har även förekommit
 
e) har därmed kommit till det huvudsakliga ärendet med det här brevet bortsett från det gamla vanliga översiktandet, med resumeringar och påminnelser.
(en gammal obesvarad påminnelse i repris)
https://dokubank9.wordpress.com/2010/12/28/paminnelse-om-samtliga-paminnelser/
Idag har möjligheten att överleva på gatuförsäljningen ställts på spets eftersom allt fler (hyggliga) människor verkar stötas bort (redan)av mina gamla kläder.
och, kan jag försäkra, alla har inte lika stort hjärta som den ledsna damen nedan
http://dokubank3.wordpress.com/2011/05/23/tarar/
Klädfrågan var på tapeten redan i april förra året
https://dokubank9.wordpress.com/2010/12/26/kombibrev-20101223/
https://dokubank9.wordpress.com/2011/01/14/sv-sista-dagen/
som slutade med ditt besked till Annica Fahlstedt dagen före julafton ifjol
https://dokubank9.files.wordpress.com/2011/01/klader.jpg
 
Har därefter inget hört från dig/kyrkan vare sig ang klädfrågan eller påminnelsen den 28 december.
Så, som vanligt utan annat val får jag påminna igen om både den första och andra frågan.
 
Med vänlig hälsning
Alf Susaeg
 
 

Written by susaeg

21 juni, 2011 at 11:57

Publicerat i Uncategorized

intrången fortsätter


läs mer…klicka bild

 

Written by susaeg

19 maj, 2011 at 15:45

Publicerat i Uncategorized

brottsanmälda


artikel…klicka bild

 

Written by susaeg

15 maj, 2011 at 16:39

Publicerat i Uncategorized

2.033 dagar


artikeln ovan i helhet…klicka bild
Wikipedia om Bo Lindblom, Amnesty

text kommer…

Written by susaeg

15 maj, 2011 at 12:02

Publicerat i Uncategorized

hjälper inte

Written by susaeg

1 februari, 2011 at 10:26

Publicerat i Uncategorized

snubbel, snubbel, snubbel…


större bild…klicka

…apropå goda idéer…

 

Written by susaeg

25 januari, 2011 at 12:43

Publicerat i Uncategorized

tråkigt

.

Från: Kjell Karlsson <Kjell.Karlsson@osteraker.se>
Datum: 24 januari 2011 12:49
Ämne: SV: Misstanke om brott mm (kopia)
Till: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>

Hej Alf!
 
Det är tråkigt att du inte vill träffa mig och Ingela Gardner Sundström.
Det åligger inte socialförvaltningen att tillhandahålla internet uppkoppling och bandupptagning vid möten! Du har självklart möjlighet att bjuda in de deltagare som du önskar och göra en bandupptagning efter det att mötets deltagare informerats. Jag kan inte se någon brottslighet att kommunen inte tillhandahåller de önskemål som du har i samband med det föreslagna mötet.
Jag får då informera Ingela Gardner Sundström att du har avbokat det erbjudna mötestillfället.

Med vänliga hälsningar
Kjell Karlsson

Enhetschef
Vuxenstödsenheten
Socialförvaltningen
Österåkers kommun
Tel 08 540 812 05
kjell.karlsson@osteraker.se

——–
Från: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>
Datum: 24 januari 2011 06:15
Ämne: Misstanke om brott mm (kopia)
Till: kjell.karlsson@osteraker.se, ingela.gardner.sundstrom@osteraker.se, bjorn.sundman@osteraker.se, michaela.fletcher.sjoman@osteraker.se
Kopia: ake.bonnier@svenskakyrkan.se, anders.holmberg@sr.se, angelica.johansson68@gmail.com, anna.jakten@hotmail.com, anna.skarhed@justitiekanslern.se, archbishop@svenskakyrkan.se, bim.enstrom@gmail.com, borje@visacivilkurage.se, carinlindgren266@hotmail.com, claes.trotzig@polisen.se, corruptio1@hotmail.com, damenmedhundar@gmail.com, ekotgranskar@sr.se, eric@infowars.se, erica_wallberg@hotmail.com, eva.brunne@svenskakyrkan.se, friatidningar@fria.nu, hyperdialog@gmail.com, info@vaken.se, jacob.wallenberg@investorab.com, jan.bonander@svenskakyrkan.se, jan.guillou@aftonbladet.se, jan.josefsson@svt.se, jan.scherman@tv4.se, jorgen.huitfeldt@sr.se, justitieombudsmannen@riksdagen.se, jyrilina@yahoo.com, kaliber@sr.se, kenneth.flood@svenskakyrkan.se, kjell.pedersson@telia.com, lars.modig@polisen.se, lasse.johansson@sr.se, lennart.lundquist@svet.lu.se, lotta.groning@expressen.se, madeleine.leijonhufvud@juridicum.su.se, marianne.lundius@dom.se, maria-pia.boethius@etc.se, marten.schultz@juridicum.su.se, medierna@sr.se, mikehighlander@hotmail.com, ombudet@lawyer.com, ove.mollvik@tv4.se, par@atomer.se, peter@hyway1.com, polismyndigheten.stockholm@polisen.se, registrator@aklagare.se, registrator@jk.se, sven.bergman@svt.se, thomas.osterberg@polisen.se, alfsusaeg@gmail.com

Österåkers kommun
Enhetschef Kjell Karlsson
med närmast berörda

Upprepat skriftligt belagt är nu att du/Österåkers kommun inte läser mina brev. Alternativt läser och avsiktligt förbiser innehållen.

Allvarligt, då det är fråga om brott mot bestämmelser enligt bl a brottsbalken 20 kap 1§. Eftersom det gäller myndighetsbeslut och beslut vid utövning av tjänst.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år…Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.
Vid bedömande av om brottet är grovt skall  särskilt beaktasom gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild…har medfört allvarligt förfång…
.
Resumering av aktuella förlopp
.
  • Ditt/kommunens e-brev den 17 januari besvarades den 19 januari
  • På detta genmälde du/kommunen med den s k snabbresponsen kl 20:18 samma dag där mitt förslag till mötesordning grundlöst/rättsstridigt avfärdades
  • Efter det inledningsvis svårtolkade e-brevet från polismyndigheten den 11 januari distribuerades samma dag ett infobrev med frågor om råd.
  • Uppslag erhölls och resulterade i svar till polismyndigheten den 17 januari.
  • Efter ditt/kommunens beslut 19 januari skickades, som i polisärendet ovan, samma dag motsvarande rundbrev under rubriken Vad är detta? 
  • Under avvaktan på råd ang kommunens beslut den 19 januari och utan att den nya situationen åtgärdats kom ett ytterligare(!) brev från kommunen den 20 januari.
  • Efter polisens brev 11 januari erhölls som nämnts ett flertal svar med råd&dåd.
    Efter kommunens beslut 19 januari och påföljande förfrågan ”Vad är detta?” har dock inga förslag erhållits ang hur kommunens brottsmisstänkta agerande ska hanteras. Vilket tolkas som att kommunens dubbla rättsstridiga beslut (19 resp 20 januari) inte går att granska på logiska och förnuftsmässiga grunder. Vilket i sin tur ytterligare komplicerar ärendebilden, med nya krav på ytterligare tid- och energikrävande tillrättalägganden. Och åter under överväganden om ytterligare rättssak(er) med polis-/åtalsanmälningar mot berörd(a) handläggare.
Österåkers kommun är idag objektivt oemottaglig för saklig argumentation men kommer jag naturligtvis det oaktat att återkomma. Måhända med stöd av polis- och åklagarmyndigheter. Vilket i sin tur betyder att jag varken kan eller kommer att närvara vid det i sig misstänkt brottsförberedda trepartsmötet med dig och Ingela Gardner-Sundström, den 25 januari 2011 kl 1400.
 
Alf Susaeg
 
.
aktuella/relaterade websidor

 

Written by susaeg

24 januari, 2011 at 16:03

Publicerat i Uncategorized